Верхньодніпровський КДНЗ №3 «Дзвіночок»
Сторінка батьків

Дошкільний навчальний заклад задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти.
Прийом дітей здійснює завідуюча Ткаченко Н.В.
Групи комплектуються за віковими (одновіковими) ознаками. Вік визначається станом на 1 вересня.
групи раннього віку від 2 до 3 років
групи молодшого дошкільного віку від 3 до 4 років
групи середнього дошкільного віку від 4 до 5 років
групи старшого дошкільного віку від 5 до 6 (7) років 
 
Для зарахування дитини в садочок необхідні такі документи:
1. Медична картка дитини
2. Свідоцтво про народження дитини
3. Паспорт одного з батьків (копія 1, 2, 11 сторінки)
 
Навчально-виховна діяльність здійснюється за базовою програмою "Я у світі".
Наш навчально-розважальний день виглядає приблизно так:
 
7:30-8.30 — зустрічаємо діток.
8:30-9:00 — снідаємо
9:00-10:30 — займаємося
10:30-12:00 — ми на прогулянці
12:00-13:00 — обідаємо
13:00-15:00 — спимо
15:00-15:З0 — загартовуємося
15:30-16:00 — у нас полуденок
16:00-16:30 — займаємося, граємося, трудимося
16:30-18:00 — гуляємо, поки всіх діток не заберуть додому
 
ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОТЯГОМ ДНЯ
РАНОК
 • зустріч;
 • сюрпризний момент;
 • спостереження;
 • малорухливі ігри; 
 • новини; 
 • настрій; 
 • ранкова гімнастика. 
 
ПЕРША ПОЛОВИНА ДНЯ
 • заняття;
 • фізкультхвилинки;
 • оздоровчі хвилинки; 
 • вправи на розслаблення;
 • гімнастика для пальців;
 • дихальні та звукові вправи;
 • індивідуально-підгрупова робота. 
 
ПІДГОТОВКА ДО СНУ
 • читання казок;
 • слухання «легкої» музики; 
ПІСЛЯ СНУ
 • корегувальна гімнастика;
 • стежка здоров'я;
 • оздоровчі вправи для і горла і носа;
 • загартування. 
 
 
ДРУГА ПОЛОВИНА ДНЯ
 • заняття;
 • ігри на вибір;
 • підбиття підсумків дня. 
 
ПРОГУЛЯНКА (денна, вечірня)
 • спостереження;
 • сюжетно-рольові ігри;
 • рухливі ігри;
 • народні ігри;
 • спортивні ігри;
 • дидактичні ігри;
 • індивідуальна робота;
 • пішохідний перехід;
 • трудова діяльність. 
 
Про харчування
Харчування дітей проводиться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах.
 
Всі діти отримують триразове харчування. 
Батьки вносять плату за харчування дітей у розмірі, що не перевищує 50 % від вартості харчування на день. 
 
Вартість харчування в день коштує:
групи раннього віку - 5 грн. 00 коп.
групи дошкільного віку - 6 грн. 00 коп.
 
Діти пільгових категорій харчуються:
безкоштовно - діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС; малозабезпечені (сім'ї, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищує прожиткового мінімуму);
50 % - багатодітні родини (3 дитини і більше)
Для оформлення пільги на харчування необхідно надати документи.
 
Діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС надають такі документи:
1. Посвідчення дитини (3 копії)
2. Свідоцтво про народження дитини (2 копії)
3. Посвідчення одного із батьків (2 копії)
4. Паспорт 1, 2, 11 сторінки (2 копії) 
5. Довідка про склад сім'ї (форма 3 - оригінал)
 
Малозабезпечені надають такі документи:
1. Довідка про статус малозабечених (1 раз на 6 місяців) - оригінал
2. Свідоцтво про народження дитини (1 копія)
3. Довідка про склад сім'ї (форма 3 - оригінал)
 
Багатодітні родини надають такі документи:
1. Довідка про склад сім'ї (оригінал, форма 3)
2. Ксерокопії  свідотств про народження дітей
 
Діти сироти:
1. Рішення опікунської ради 
2. Ксерокопії  свідотства про народження дитини
 
Пільга встановлюється з моменту подачі всіх документів.
 
 
Додаткові освітні послуги
 
На базі закладу, за бажанням батьків, діти мають можливість додатково, понад державну базову програму, займатися англійською мовою, дитячоюхореографією.
Послуги надаються як в комплексі, так і за вибором. Групи формуються на підставі заяв від батьків.

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

 

 

 

Завідуючій Верхньодніпровським комунальним

дошкільним навчальним закладом
№ 3 «Дзвіночок»
Ткаченко Наталії Вікторівні
______________________________
(
П.І.П. батьків або осіб, які їх замінюють)
що проживає за адресою
:
_________________________________
конт. тел.
_______________________________

Заява


Прошу зарахувати в дошкільний заклад мою дитину: _______________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________
( П.І.П. дитини, дату народження вказати повністю)


з «________» __________________ 20 __ року.

З Статутом дошкільного закладу, Правилами утримання, навчання і виховання дітей, режимом роботи дошкільного закладу ознайомлена(ний) та погоджуюсь і зобов’язуюся сумлінно виконувати.

Місце роботи мами, займана посада, освіта:______________________________________________________________________ _______________________________ № контактних тел: ____________________________

Місце роботи батька, займана посада, освіта:_______________________________________________________________________________________________________ № контактних тел: _____________________________

У випадку опікунства над дитиною :

Місце роботи опікуна, займана посада:______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

№ контактних тел: _________________________________________________

В разі зміни місця проживання, роботи,контактного телефону зобов’язуюся письмово повідомити завідувача ДНЗ.

„____”________ 20 _ р.                                                           __________________(підпис)

 

 

 

Чи мають право неповнолітні особи забирати своїх братів і сестер з дошкільного навчального закладу?

 

 

Відповідно до статті 150 Сімейного кодексу України від 10 січня 2002 р. №2947- ІІІ (із змінами, далі — (сімейний кодекс) батьки зобов'язані піклуватися про здоров'я дитини, її фізичний, духовний та моральний розвиток.

Частиною 6 статті 12 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. № 2402-ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2402) встановлено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за порушення прав і обмеження законних інтересів дитини на охорону здоров'я, фізичний і духовний розвиток, навчання, невиконання та ухилення від виконання батьківських обов'язків відповідно до Закону № 2402.

У частині 3 статті 8 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 р. № 2628- ІІІ (із змінами, далі — Закон № 2628) зазначено, що батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я, людської гідності.

Згідно з частиною 2 статті ІІ Закону № 2628, дошкільний навчальний заклад створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання.

Тобто, вищезазначені норми встановлюють відповідальність батьків або осіб, які їх замінюють, та дошкільного навчального за­кладу за навчання дітей, збереження їх життя та здоров'я тощо.

Крім того, слід зазначити, що відповідно до частини І статті 6 Сімейного кодексу, правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття.

Частина 2 статті 6 Сімейного кодексу визначає, що малолітньою вважається дитина до досягнення нею чотирнадцяти років. Неповнолітньою вважається дитина у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.

Відповідно до статті 32 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 р. № 435-ІV (із змінами, далі — Цивільний кодекс) фізичні осо­би у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років мають неповну цивільну дієздатність.

Умови набуття та надання повної цивільної дієздатності визначаються статтями 34 та 35 Цивільного кодексу.

3 огляду на це, забирати з дошкільного навчального закладу своїх братів та/або сестер має право лише особа, яка досягла повноліття.